عکس هایی از شاندرمن-استاد بزرگزاده
تصاوير سفر به نجف ، كربلا و كاظمين
دهکده ملل شاندرمن

پرجمعيت ترين روستاهاي شاندرمن كدامند؟


جدول سرشماری سال 1390 روستاهای شاندرمن
  بخش دهستان روستا تعداد خانوار جمعیت روستا
1 شاندرمن شاندرمن نیلاش 342 1368
2 شاندرمن شاندرمن دران 210 974
3 شاندرمن شاندرمن چاله سرا 252 924
4 شاندرمن شاندرمن سیاه مرد 273 914
5 شاندرمن شاندرمن پاشکم 237 906
6 شاندرمن شیخ نشین اسطلخ زیر 233 831
7 شاندرمن شیخ نشین شیخ نشین 221 775
8 شاندرمن شیخ نشین توسه سرا 187 717
9 شاندرمن شاندرمن اولم 195 709
10 شاندرمن شاندرمن گسکمینجان 175 658
11 شاندرمن شاندرمن معاف 174 600
12 شاندرمن شیخ نشین پیرسرا 185 595
13 شاندرمن شیخ نشین قران 163 589
14 شاندرمن شاندرمن خرف کوره 150 527
15 شاندرمن شیخ نشین سیاه دوله 146 521
16 شاندرمن شاندرمن چپه زاد 144 516
17 شاندرمن شیخ نشین چماچار 123 484
18 شاندرمن شاندرمن کفودمژده 123 473
19 شاندرمن شاندرمن شالکه 116 437
20 شاندرمن شیخ نشین دلیجان 119 419
21 شاندرمن شاندرمن وزمتر 97 376
22 شاندرمن شیخ نشین میرمحله 106 374
23 شاندرمن شاندرمن امامزاده شفیع 105 368
24 شاندرمن شاندرمن بی تم 84 332
25 شاندرمن شاندرمن تالب دره 78 327
26 شاندرمن شیخ نشین ملک جهان 72 306
27 شاندرمن شاندرمن کیش خاله 81 278
28 شاندرمن شیخ نشین کوره جان 82 270
29 شاندرمن شیخ نشین برگسرا 65 266
30 شاندرمن شاندرمن پنگاپشت 61 221
31 شاندرمن شاندرمن کفود 68 221
32 شاندرمن شیخ نشین خلورجان 66 211
33 شاندرمن شاندرمن انجیلان 56 208
34 شاندرمن شاندرمن زرابچه 61 191
35 شاندرمن شاندرمن پشد 51 187
36 شاندرمن شیخ نشین چموش دوزان 58 187
37 شاندرمن شاندرمن پلنگ سرا 51 174
38 شاندرمن شاندرمن بنه سرا 41 155
39 شاندرمن شاندرمن رزین دول 37 123
40 شاندرمن شاندرمن مشه که 31 115
41 شاندرمن شاندرمن چیت بن 23 100
42 شاندرمن شیخ نشین گرمسر 25 86
43 شاندرمن شیخ نشین ملک بگور 18 63
44 شاندرمن شاندرمن عنبرادول 8 28
45 شاندرمن شاندرمن کوبن 7 28
46 شاندرمن شاندرمن زرددول 6 23
47 شاندرمن شاندرمن حاجی بیجار و جاس نس 6 22
48 شاندرمن شاندرمن چورک موزان 4 13
 
Trackback URI: http://shanderman1.ir/index.php/trackback/256

درج نظر

نام:
پست الکترونیک:
آدرس اینترنتی:
چک کردن اسپم:
عنوان:
نظر:
 
XML نظرات: RSS | Atom
.: Powered by Jaws Project | Template by TPC :.