عکس هایی از شاندرمن-استاد بزرگزاده
تصاوير سفر به نجف ، كربلا و كاظمين
دهکده ملل شاندرمن

نتایج و روز مسابقات جام رمضان

برنامه بازيهاي جمعه  92/5/18


بازي رده بندي شهداي شاندرمن     9-2  گالري موبايل رضا 

بازي فيـــنال  ستارگان چاله سـرا    2-4 شهداي صالحين 

برنامه بازيهاي دور  نيمه نهايي  چهارشنبه  92/5/16

بازي اول     شهداي صالحين      3-1  گالري موبايل رضا 

بازي دوم   ستارگان چاله سـرا  4-3  شهداي شاندرمن 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوشنبه  مورخه  92/5/14

بازي اول    شهداي صالحين     3-0 جواهــري يلــدا 
بازي دوم   ستارگان چاله سـرا   3-0   پوشـاك امــير  
بازي سوم مصالح ساختماني اسدي  3-3 شهـداي شاندرمن 
بازي چهارم شركت تعاوني توبا 3-5 گالري موبايل رضا 
 

يكشنبه  مورخه  92/5/13

بازي اول    پوشــاك امير         8-4   گالري موبايل رضا
بازي دوم   جواهــري يلدا       1-6   شــهداي شاندرمن 
بازي سوم  شهداي صالحين  3-2 مصالح ساختماني اسدي
بازي چهارم ستارگان چاله سرا   1-1 شركت تعاوني توبا 
 

شنبه  مورخه  92/5/12


  بازي اول     ستارگان چاله سرا         6-2   گالري موبايل رضا   ساعت21:30
  بازي دوم      مصالح ساختماني اسدي  3-2   جواهــري يلدا        ساعت 23:15
 بازي سوم     شركت تعاوني توبا       9-2  پوشــاك امـير          ساعت  23:00
 بازي چهارم    شـــهداي صالحين        4-1  شــــهداي شاندرمن  ساعت  23:45

 

جمعه  مورخه  92/5/11

 بازي اول        پوشاك اميــــر     0-3 ستارگان چاله سرا

 بازي دوم     شهداي شاندرمن  1-4 مصالح ساختماني اسدي

بازي سوم    جواهــري يلــــدا    1-4  شهداي صالحين

------------------------------------------------------------------------------------

 

پنج شنبه مورخه   92/5/10

بازي اول           شهداي شاندرمن  5-2 جوانان پيرسرا

بازي دوم         شركت تعاوني توبا 4-4 گالري موبايل رضا

بازي سوم        شهداي صالحين    7-0  گالري درب پارس

-------------------------------------------------------------------------------------

به علت فرارسيدن شبهاي قدر مسابقات

از شنبه 5 مرداد به مدت 5 شب تعطيل ميباشد

----------------------------------------------------------------------------------------

برنامه بازيهاي مرحله دوم جام رمضان شاندرمن

جـمــعه       مورخه       92/5/4
بازي اول           جواهــري يلـــدا       3-1   گالري درب پارس
 
بازي دوم         پوشــــــاك امير        6-4  دهـــياري كفود
بازي سوم      شركت تعاوني توب    9-2 پايگاه صاحب الزمان (عج)

---------------------------------------------------------------------------------------------

پنج شنــبه      مورخه     92/5/3
 بازي اول      مصالح ساختماني اسدي  4-0        جوانان پيرسرا
بازي دوم          دهيـــاري كــفود            2-6    ستارگان چاله سـرا
بازي سوم     گالري موبايل رضــا           6-2  پايگاه صاحب الزمان (عج)
-----------------------------------------------------------------------------------
گروه 3 تيمي مرحله دوم جام رمضان شاندرمن
   گروه اول       گروه دوم       گروه سوم       گروه چهارم
-1 پوشاك امير  1- شهداي صالحين  1- شركت تعاوني توبا  1- شهداي شاندرمن
-2دهياري كفود  2- جواهري يلدا  2- گالري موبايل رضا 2- مصالح ساختماني اسدي
-3 ستارگان چاله سرا -3 گالري درب پارس   3- پايگاه صاحب الزمان   3- جوانان پيرسرا
----------------------------------------------------------------------------------------

 

برنامه مسابقات دور سوم جام رمضان شاندرمن

        

    چهار شــنبه         مــورخــه          ۹۲/5/۲

بازي اول   آينده ســازان     6-5    پـوشـاك امـير           

(با راي كميته انضباطي نتيجه اين بازي به دليل استفاده تيم آينده سازان از بيش از 10 بازيكن

             3بر 0 به  نفع پوشاك امير اعلام شد)   

بازي دوم   هــفت رنگ       2-4    گالري موبايل رضا      

                بازي سوم    جـوانان سارمه    4-4  جواهــري يلـدا     

    سه شــنبه      مــورخــه               ۹۲/5/۱

   بازي اول      آلومينـيوم شهاب        4-5   دهــياري كفود      

    بازي دوم    شهـداي صالـحين       3-0 شهــداي پاشكم         

بازي سوم   دهيـــاري قران    2-2   گالــري درب پارس

دوشــنبه      مــورخــه               ۹۲/۴/۳۱

بازي اول     شهداي شانـدرمن    3-0    بوتــيك  485   

      بازي دوم     منتخب سـياهـمرد      0-2  ستـارگان چالـه سـرا       

     بازي سوم      جوانان شانـدرمن   3-1پايگاه صاحب الزمان (عج) 

يكــشــنبه      مــورخــه        ۹۲/۴/۳۰

    بازي اول  مصالح ساختماني اسدي   8-0    كانون تبليغات لاجورد        

بازي دوم  شركت تعاوني توبا   8-2     ام دي اف شالكه     

    بازي سوم  جوانان پيــر ســرا      4-4    سوپـر ماركت سيد       


برنامه مسابقات دور دوم جام رمضان شاندرمن

 

شــنبه         مــورخــه        92/4/29

بازي اول     گالــري درب پارس 10-5 آينده ســازان    ساعت  21:15

        (با راي كميته انضباطي نتيجه اين بازي به دليل استفاده تيم آينده سازان از بيش از 10 بازيكن

                            3بر 0 به  نفع گالري درب پارس  اعلام شد)   

بازي دوم      جواهـري يلدا        2-2  گالري موبايل رضا    ساعت 22:00

بازي سوم    جـوانان سارمه      3-3   هفت رنـگ    ساعت : 22:45

  جمــعه        مــورخــه               92/4/28

بازي اول     شهـداي صالـحين 5-2  آلومينـيوم شهاب    ساعت : 21:15

بازي دوم     پوشــاك امير      3-0   دهيـــاري قران       ساعت 22:00

بازي سوم    دهيــاري كفود    3-2   شهــداي پاشكم   ساعت : 22:45

    پنج شــنبه      مــورخــه         92/4/27

بازي اولشهـداي شانـدرمن 2-2 پايگاه صاحب الزمان (عج)  ساعت : 21:15

بازي دوم    جوانان پيـرسـرا    4-5  منتخب سـياهـمرد      ساعت 22:00

(با راي كميته انضباطي نتيجه اين بازي به دليل استفاده تيم منتخب سياهمرد  از بيش از 10 بازيكن

                                        3بر 0 به  نفع جوانان پيرسرا اعلام شد)   

بازي سوم  جوانان شانـدرمن   6-1  بوتــيك  485         ساعت : 22:45

چـهارشــنبه      مــورخــه        92/4/26

بازي اول   كانون تبليغات لاجورد 0-2 ام دي اف شالكه ساعت : 21:15

بازي دوم ستارگان چـاله سرا 1-1 ســوپر ماركت سيد  ساعت 22:00

بازي سوم شركت تعاوني توبا 6-2 مصالح ساختماني اسدي  ساعت : 22:45

 

برنامه مسابقات دور اول جام رمضان شاندرمن

 

برنامه بازيهاي شب چهارم جام رمضان شاندرمن سه شنبه92/4/25

بازي اول   گالري موبايل رضا 9-2 جوانان ســارمه    ساعت 21:15

بازي دوم   پوشاك اميـر       5-4 گالري درب پارس  ساعت 22:00

بازي سوم  جواهري يلدا     4-2   هفت رنــگ       ساعت 22:45

 

برنامه بازي هاي شب سوم جام رمضان شاندرمن دوشنبه 92/4/24

بازي اول   دهيــاري قـران    16-0  آينده سازان     ساعت 21:15

(با راي كميته انضباطي نتيجه اين بازي به دليل استفاده تيم آينده سازان از بيش از 10 بازيكن

                                  3بر 0 به  نفع دهياري قران  اعلام شد)   

بازي دوم   شهداي صالحين   3-1 دهياري كفود      ساعت 22:00

بازي سوم  آلومينيوم شهاب 1-3 شهداي پاشكم   ساعت 22:45

 

برنامه بازي هاي شب دوم جام رمضان شاندرمن يكشنبه 92/4/23

بازي اول   سوپر ماركت سيد  6-6  منتخب سياهمرد ساعت 21:15

بازي دوم  شهداي شاندرمن     3-1   جوانان شاندرمن   ساعت 22:00

بازي سوم پايگاه صاحب الزمان (عج) 3-2     بوتيك 485    ساعت 22:45

 

برنامه بازي هاي شب اول جام رمضان شاندرمن شنبه 92/4/22

بازي اول    MDF شالكه    1-8    مصالح ساختماني اسدي      ساعت 21:15

بازي دوم   شركت تعاوني توبا   11-1  كانون تبليغاتي لاجورد     ساعت 22:00

بازي سوم  ستارگان چاله سرا4-3 جوانان پيرسرا     ساعت 22:45

 

---------------------------------------------------------------------

       گروه اول                   گروه دوم                گروه سوم

۱-شركت تعاوني توبا     ۱-ستارگان چاله سرا   ۱-شهداي شاندرمن

۲-مصالح ساختماني اسدي ۲-سوپر ماركت سيد    ۲-پايگاه صاحب الزمان

۳-كانون تبليغات لاجورد   ۳-جوانان پيرسرا         ۳- جوانان شاندرمن

۴-MDF شالكه             ۴- منتخب سياهمرد     ۴- بوتيك 485

-------------------------------------------------------------------------

   گروه چهارم                   گروه پنجم           گروه ششم

۱-شهداي صالحين              ۱- پوشاك امير        ۱-گالري موبايل رضا

۲-آلومينيوم شهاب           ۲-دهياري قران        ۲-جواهري يلدا

۳- دهياري كفود              ۳-گالري درب پارس    ۳-جوانان سارمه 

۴-شهداي پاشكم            ۴-آينده سازان          ۴-هفت رنگ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Trackback URI: http://shanderman1.ir/index.php/trackback/24

#1 معرفع وبلاگم

سعيد عطايي چاله سرايي, 26 تیر 1392  

سلام آقاي فرجزاده عطايي هستم ميخواستم خواهش كنم لينك وبلاگمو در قسمت وبلاگ ها و وبسايت هاي شهرستان بگذاريد آدرس:
saeed-shanderman.blogfa.com
-------------------------------------------------------------------
پاسخ مدير سايت:
آقاي عطايي عزيز سلام
از اينكه به پايگاه خبري شاندرمن يك آمديد سپاسگذار
انشاا... به زودي لينك شما را در قسمت وبلاگ ها و
وبسايت هاي شهرستان اضافه مي كنم
موفق باشي

#2 عطف به: نتایج و روز مسابقات جام رمضان

محمدحسین علی اکبری, 05 مرداد 1392  

چندشب پیش بیلیط جام رمضان 500تومان بود.ولی الان 1000تومان شده مشکل ازکجاست

#3 عطف به: نتایج و روز مسابقات جام رمضان

محمدحسین علی اکبری, 05 مرداد 1392  

چرابلیط بازی های جام رمضان باافزایش دوبرابری مواجه شده ....چرا

درج نظر

نام:
پست الکترونیک:
آدرس اینترنتی:
چک کردن اسپم:
عنوان:
نظر:
 
XML نظرات: RSS | Atom
.: Powered by Jaws Project | Template by TPC :.